Тестування за модулем 3

10 питань для самоперевірки знань.
Необхідно обрати одну правильну відповідь.