Практична робота №1  Двійникова система обчислення

Мета:  1) Вивчити  правила двійникової  системи обчислення; 

              2) Навчитися  розв’язувати  задачі;

              3) Придбати  навички  роботи  з  двійковими   кодами.

 

Хід  роботи:

1 Вивчити теоретичний матеріал, користуючись методичними вказівками, конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2 Виконати індивідуальні завдання.

3 Відповісти на контрольні питання.

4 Підготуватися до захисту практичної роботи.

 

Теоретичні основи:

 Для перекладу десяткового числа в двійкове необхідно ділити його на 2, а залишки від ділення записувати в зворотному порядку.

Для перекладу з двійкової системи в десяткову необхідно проставити позиції цифр і знайти суму добутку 0 або 1 на 2 в ступені позиції.

Додавання і віднімання двійкових чисел здійснюється точно також, як і в десяткового. Переповнення вважається в тому випадку, коли в розряді сума 2 і більше, в цьому випадку відбувається перенесення в старший розряд.

Негативне число в двійковій системі — це число по модулю і його зворотний додатковий код. Останній знаходиться шляхом інверсії 0 і 1 і збільшення 1 до результату.

 Множення і ділення двійкових чисел здійснюється точно також, як і в десяткового. Переповнення вважається в тому випадку, коли в розряді сума 2 і більше , в цьому випадку відбувається перенесення в старший розряд.

 

Завдання:

  1. Знайти суму та відняти в двійниковій системі за варіантами:

1)    23      45                                     16)    19           88

2)    34      41                                     17)    29           81 

3)    33      52                                     18)    56           71

4)    21      72                                     19)    27           87

5)    12      84                                     20)    33           74

6)    22      75                                     21)    39           78

7)    36      65                                     22)    45           80 

8)    43      59                                     23)    63           72

9)    55      62                                     24)    56           82

10)  41      58                                     25)    37           77 

11)  40      66                                     26)    46           73

12)  54      63                                     27)    22           94

13)  49      57                                     28)    18           96

14)  53      69                                     29)    26           68

15)  37      64                                     30)    44           78

 

  1. Помножити та поділити в двійниковій системі за варіантами:

1)    230      5                                     16)    192           3

2)    342      3                                     17)    295           5 

3)    330      5                                     18)    568           8

4)    210      3                                     19)    273           3

5)    124      4                                     20)    343         7

6)    225      5                                     21)    395           5

7)    360      6                                     22)    455           7 

8)    450      9                                     23)    636         12

9)    552      3                                     24)    568           8

10)  410      5                                     25)    371           7 

11)  402      3                                     26)    465           5

12)  540      6                                     27)    222           3

13)  490      7                                     28)    189           9

14)  531      3                                     29)    265           5

15)  370      5                                     30)    444           6

 


Контрольні питання:

  1. Що таке система числення?
  2. З яких цифр складається двійкова система числення?
  3. Що таке вага числа?
  4. Яке число називається найменшим значущим розрядом?
  5. У якому випадку відбувається переповнювання?
  6. Що таке зворотний код?
  7. Що таке додатковий код?

 


Рекомендована література:

1 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005.– 512с. 

2 Мельник А.О. Архітектура комп’ютера . Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.