Практична робота №2 Вісімкова та шістнадцяткова  системи обчислення

Мета:  1) Вивчити  правила  вісімкової та шістнадцяткової

                 систем  обчислення; 

              2) Навчитися  розв’язувати  задачі;

              3) Придбати  навички  роботи  з  вісімковими та

                  шістнадцятковими   кодами

 

Хід  роботи:

 1. Вивчити теоретичний матеріал, користуючись методичними вказівками, конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
 2. Виконати індивідуальні завдання.
 3. Відповісти на контрольні питання.
 4. Підготуватися до захисту практичної роботи.

 

Теоретичні основи:

 

Вісімкова система кодування

В цій системі використовуються 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Для перекладу десяткового числа в вісімкове необхідно ділити його на 8, а залишки від ділення записувати в зворотному порядку.

Для перекладу з двійкової системи у вісімкову  — необхідно згрупувати по 3 елементи і зіставити число.

Для перекладу в десяткову систему кодування з вісімкової   — необхідно проставити позиції цифр і знайти суму добутку  0 або 1 на 8 в ступені позиції.

Додавання і віднімання вісімкових чисел здійснюється точно також, як і в десятковій системі. Переповнення вважається в тому випадку, коли в розряді сума 8 і більше, в цьому випадку відбувається перенесення в старший розряд.

Шістнадцяткова система кодування

В цій системі використовуються 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Для перекладу десяткового числа в шістнадцяткове необхідно ділити його на 16, а залишки від ділення записувати в зворотному порядку.

Для перекладу з двійкової системи у шістнадцяткову необхідно згрупувати за 4 елементи і зіставити число.

Для перекладу в десяткову систему необхідно проставити позиції цифр і знайти суму добутку  0 або 1 на 16 в ступені позиції.

Додавання і віднімання шістнадцяткових  чисел здійснюється точно також , як і в десятковій системі. Переповнення вважається в тому випадку , коли в розряді сума 16 і більше, в цьому випадку відбувається перенесення в старший розряд.

 

Завдання:

 1. Виконати в вісімковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання, помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.
 2. Виконати в шістнадцятковій системі арифметичні операції (сумування, віднімання, помноження, поділення) з такими числами, які надані в десятковій системі. Зробити перевірку.
 3. Таблиця варіантів
Варіант 1 число 2 число
1 225 15
2 720 9
3 366 6
4 336 16
5 549 9
6 648 8
7 555 5
8 484 22
9 289 17
10 680 4
11 750 25
12 630 15
13 732 12
14 819 9
15 781 11
16 960 24
17 567 7
18 714 14
19 944 16
20 780 20
21 438 6
22 555 15
23 324 18
24 472 8
25 663 17

Контрольні питання:

 1. З яких цифр складається вісімкова система числення?
 2. З яких цифр складається шістнадцяткова система числення?
 3. У якому випадку відбувається переповнювання в вісімковій с.с.?
 4. У якому випадку відбувається переповнювання в шістнадцятковій с.с.?

Рекомендована література:

1 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005.– 512с. 

2 Мельник А.О. Архітектура комп’ютера . Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.