Практична робота №3 Складання цифрових комбінаційних пристроїв

Мета:

1) закріпити у студентів уявлення про пристрої елементної бази комп’ютера;

2) закріпити навички побудови логічних схем.

 

Хід  роботи:

  1. Вивчити теоретичний матеріал, користуючись методичними вказівками, конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
  2. Виконати індивідуальні завдання.
  3. Відповісти на контрольні питання.
  4. Підготуватися до захисту практичної роботи.

 

Теоретичні основи:

 

Завдання:

  1. Скласти логічну схему та таблицю істиності для логічного виразу.

Таблиця варіантів

 

 

Приклад виконання практичного завдання

Приклад 1.
Скласти логічну схему та таблицю істиності для логічного виразу: F=A+B*A .

Будуємо схему:

Приклад 2.
Побудуйте логічну схему, відповідну логічного виразу

Приклад обчислення значення виразу для А = 1, В = 0.

Схему будуємо зліва направо відповідно до порядку логічних операцій:

 

 

Контрольні питання:

1 Що собою являє вентиль?

2 Що таке двійникова змінна ?

3 Що собою представляє табиця істинності ?

4  Назвіть найпростіші логічні елементи ЕОМ.

5 Що собою являє інвертор?

6 Що собою являє елемент І?

7 Що собою являє елемент АБО?

9 Що собою являє елемент АБО-НІ?

10 Що собою являє елемент І-НІ?


Рекомендована література:
1 Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник. – М.:ФОРУМ:ИНФРА-М, 2005.– 512с.
2 Мельник А.О. Архітектура комп’ютера . Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.