Модуль 1 Представлення даних

Для забезпечення умов формування необхідних умінь студенти повинні знати: Загальні терміни та означення. Історію розвитку комп’ютерної техніки. Класи обчислювальних машин. Сфери і методи використання  обчислювальних машин. Кодування і обробка чисел. Системи обчислення (двійникова, вісімкова, шістнадцяткова). Загальні відомості про інтегральні мікросхеми. Логічні основи ЕОМ.  вивчити лекції: 

ЛЕКЦІЯ №1 Класи обчислювальних машин

ЛЕКЦІЯ №2 Фізичне представлення обробляємої інформації

ЛЕКЦІЯ №3 Кодування  і обробка чисел. Двійникова система обчислення

ЛЕКЦІЯ №4 Вісімкова  система обчислення. Шістнадцяткова система обчислення.

ЛЕКЦІЯ №5 Загальні відомості про інтегральні мікросхеми

ЛЕКЦІЯ №6 Логічні основи ЕОМ

та виконати практичні роботи:

Практична робота №1 Двійникова система обчислення

Практична робота №2 Вісімкова та шістнадцяткова  системи обчислення

 

Наприкінці вивчення модулю студентам буде запропоновано пройти пробне тестування.