Тестування за модулем 1

10 питань для самоперевірки знань.

Необхідно обрати одну правильну відповідь.

Модуль «Представлення даних»