СРС №1. Історія розвитку ОТ

План:

  1.  Історія розвитку. 

  2. Покоління ЕОМ

1 Історія розвитку. Технічні передумови та практичні потреби створення ЕОМ

Основними технічними передумовами створення ЕОМ є розвиток електроніки і досвід, накопичений у процесі розробки рахункових і лічильно-аналітичних машин на перфокартах .

1.1 Механічні рахункові машини

Перші спроби полегшити процес обчислень людство зробило вже на самому початку свого свідомого діяльності. Спочатку виконувався «рахунок на пальцях», потім на зміну пальцях прийшли палички, кісточки на дроті (рахунки ) , а пізніше більш зручні для обчислень лічильні механізми , механічні лічильні машинки і т. д.

1.2 Електромеханічні рахункові машини

Наприкінці XIX століття у зв’язку з розвитком науки і техніки потреба в рахункових машинах настільки зросла, що її перестали задовольняти і арифмометри й інші типи механічних рахункових машин.

Оскільки до цього часу достатньо хороший розвиток отримала теорія електрики, і зокрема теорія слабких струмів, перспективним напрямом розвитку лічильних машин стало використання в них електричних і електромеханічних компонентів.

Цей напрямок призвело до створення класу електричних , а потім електронних клавішних машин, інформація в які вводилася вручну за допомогою клавіатури (підвищилася швидкість і точність обчислень, але недостатньою залишалася ступінь автоматизації обчислень) .

Використання електрики в пристроях введення і виведення інформації при використанні перфокарт ( підвищилася швидкість введення і виведення інформації та автоматизація обчислень , оскільки на перфокарти наносилася не тільки числова , але і програмна інформація ) .

1.3 Електронні обчислювальні машини

Перша електронна обчислювальна машина на основі електронних вакуумних ламп з ниткою розжарювання була створена на замовлення артилеристів в Пенсильванському університеті в 1946 році — машина ENIAC ( Electronic Numeral Integrator and Computer ) .

На початку 50-х за замовленням атомників в 1951 році в Києві під керівництвом академіка С. А. Лебедєва була створена перша вітчизняна машина МЕСМ (мала електронна лічильна машина) ; в 1952 році БЕСМ (велика ЕСМ , що мала пізніше продовження БЕСМ- 2 , БЕСМ -4 , БЕСМ- 6) .

2 Покоління ЕОМ.

Можна виділити 4 основні покоління ЕОМ. Але поділ комп’ютерної техніки на покоління — дуже умовна, нестрогая класифікація за ступенем розвитку апаратних і програмних засобів, а також способів спілкування з комп’ютером.

ПОКОЛІННЯ

ЕОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
I II III IV
Роки примінення 1946-1958 1958-1964 1964-1972 1972 – сучасний час
Основний елемент Эл.лампа Транзистор ІС БІС
Кількість ЕОМ у світі (шт.) Десятки Тисячі Десятки тисяч Міліони
Швидкодія (операцій в секунду) 103-144 104-106 105-107 106-108
Носій інформації Перфокарта, Перфолента Магнітна лінта Диск Гибкий або лазерний диск
Розміри ЕОМ Великі Значно менше Міні-ЕОМ  

 


Контрольні питання:

  1. Назвіть технічні передумови розвитку ЕОМ.
  2. Назвіть покоління ЕОМ .

Література:
1 Мельник А.О. Архітектура комп’ютера. Наукове видання. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 470 с.
2 Таненбаум Э., Остин Т. Архитектура компьютера. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2013. – 816 с.