Практичні роботи

 

Практичні роботи є способом закріплення знань, отриманих студентами на лекціях і під час самостійної підготовки, а також способом прищеплювання навичок роботи із основними та периферійними пристроями комп’ютера.

У результаті виконання практикуму студент повинний створювати чітку, стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів; використовувати можливості апаратного забезпечення.

 

Найбільш ефективною є організація робіт, коли студент по методичних вказівках до практичних робіт, конспекту лекцій і рекомендованій літературі протягом усього семестру готується до аудиторних занять, а на практичних заняттях під керівництвом викладача виконує індивідуальні завдання. Практичні роботи проводяться в спеціалізованих комп’ютеризованих лабораторіях.

    Матеріали до практичних робот студент оформляє у вигляді звітів і захищає, як правило, перед виконанням наступної роботи. Під час захисту практичної роботи студент повинний вміти давати висновки, що характеризують особливості і результати рішення поставлених завдань.

  За результатами захисту практичних робіт студенти одержують оцінки, що істотно впливають на підсумкову оцінку.

 

з/п Назва теми
1 Практична робота №1  Двійникова система обчислення
2 Практична робота №2 Вісімкова та шістнадцяткова  системи обчислення
3 Практична робота №3 Складання цифрових комбінаційних пристроїв
4 Практична робота №4 Робота з пристроями зовнішньої пам’яті
5 Практична робота №5 Робота з відеосистемою
6 Практична робота №6 Робота з периферійними пристроями