Лекційні матеріали(ОКМ)

 • Модуль 1 Основи мереж і телекомунікацій
  • ЛЕКЦІЯ №1 Загальні поняття і визначення комп’ютерних мереж
  • ЛЕКЦІЯ №2 Классифікації комп’ютерних мереж
  • ЛЕКЦІЯ №3 Еталонна модель взаємодії відкритих систем
  • ЛЕКЦІЯ №4 Мережеве апаратне забезпечення
 • Модуль 2 Керування мережами
  • ЛЕКЦІЯ №5 Базові технології локальних мереж.
  • ЛЕКЦІЯ №6 IP-адресація
  • ЛЕКЦІЯ №7 Основи маршрутизації
  • ЛЕКЦІЯ №8 Управління мережами TCP/IP
  • ЛЕКЦІЯ №9 Утиліти стека протоколів TCP/IP
  • ЛЕКЦІЯ №10 Структура й основні принципи роботи мережі Internet
  • ЛЕКЦІЯ №11 Локальні мережі на основі Windows
  • ЛЕКЦІЯ №12 Фізична побудова локальних мереж
  • ЛЕКЦІЯ №13 Мережева безпека
  • ЛЕКЦІЯ №14 Можливості проєктування комп’ютерних мереж
 • Модуль 3 Розподілені обчислення
  • ЛЕКЦІЯ №15 Поняття розподілених обчислень та розподіленої системи
  • ЛЕКЦІЯ №16 Мета та задачі паралельної обробки даних.