СР №3 Порівняння еталонних моделей OSI і TCP/IP

Модель TCP/IP прийнято називати моделлю DOD (Department of Defense — Міністерство оборони США).

Набір протоколів TCP/IP має набір протоколів, що включає TCP, UDP, ARP, DNS, HTTP, ICMP тощо. Це надійна і гнучка модель. Модель TCP/IP в основному використовується для підключення комп’ютерів через Інтернет.

Від мережної моделі OSI, модель DOD (або TCP / IP) відрізняється кількістю рівнів. Тут їх всього 4:

  1. Рівень додатків (Application)
  2. Транспортний рівень (Transport)
  3. Мережевий рівень (Internet)
  4. Рівень мережевого доступу (Network Access)  

В цілому, рівень додатків (Application) моделі DOD відповідає трьом верхнім рівням моделі OSI (application, presentation, session), транспортний рівень відповідає транспортному, а мережевий — мережевого відповідно і рівень мережевого доступу відповідає двом нижнім моделі OSI ( data link, physical).

А якщо вдаватися в подробиці, то потрібно почати з того, що мережева модель TCP / IP була розроблена значно раніше моделі OSI. Модель TCP/IP сформувалась вже на існуючих протоколах, а ось OSI навпаки — спочатку створили модель, а потім протоколи для неї, від цього у кожної свої плюси і мінуси. OSI більш сучасна модель, тому в інтернеті обговорюють частіше її, а ось протоколи використовуються TCP/IP стека (групи, стопки (одного на іншому)) засновані на моделі DOD.


Контрольні питання

  1. Поняття мережної моделі TCP / IP
  2. Відмінність моделі OSI від TCP / IP.